FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

 

1.Czy HOTMAR może być stosowany jako gorący posiłek dla pracownika ?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów gdzie znajdują się zasady wydawania posiłków ich rodzaje i wymagania, jakie powinny spełnić, posiłek należy się pracownikom, którzy wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym:

powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Tak, posiłek HOTMAR może stanowić porcję żywieniową w takich sytuacjach. Wielokrotnie zaopatrujemy jednostki ratowniczo-gaśnicze i zespoły kryzysowe .

 

2. Dlaczego HOTMAR 400?

Wielkość porcji to 400 gram. Porcje HOTMAR 800  nie są obecnie w sprzedaży.

 

3. Czy istnieje możliwość innych dań, potraw?

Tak przy zamówieniu ilości produkcyjnej jest możliwość rozszerzenia menu.

 

4. Czy zapewniamy transport lub dostawę?

Tak istnieje taka możliwość, koszty są pokrywane w zależności od wielkości dostawy.

 

 

Pytania można zadawać mailowo na adres: marketing@martechplus.pl